Welkom op de site van Montessorischool Helmond

Inloopochtend
Op woensdag 15 november houdt de Montessorischool Helmond van 9 uur tot 11 uur een inloopochtend voor iedereen die geïnteresseerd is in ons onderwijs.
Op onze school gaan we uit van ontdekkend en onderzoekend leren. Dus niet alleen uit een boekje leren maar ook zelf op onderzoek gaan. De school heeft haar eigen kinderboerderij. U kunt zich voorstellen hoe interessant rekenen wordt, als je als kind uit mag rekenen wat de eitjes van de kippen kosten.
Ons motto is dan ook: “Samen plezierig presteren”.

Montessori is niet alleen goed onderwijs, maar ook opvoeding en dat doen wij samen met de ouders. Ons doel is dat kinderen goed in hun velletje zitten en met plezier naar school komen.
We geven de kinderen kwalitatief goed onderwijs! Bovendien bezit de school het vignet Gezonde School Sociaal Emotioneel. Dit houdt in dat de school in staat is een positief klimaat te scheppen waar iedereen zich veilig kan voelen. Op de Montessorischool Helmond mag je zijn wie je bent.

Onze slimme kinderen gaan naar De Eureka-groep waar ze samen werken aan projecten zoals filosoferen en leren leren. Verder is er in de eigen klas het Eureka aanbod. Dit betekent dat de kinderen leerstof aangeboden krijgen die past bij hun niveau. En hoe leuk is het dat we Engels op school geven aan de kinderen van groep 1 t/m 8!

En wist u dat wij ook een Montessori Kinderopvang hebben?
Nieuwsgierig geworden? Kom dan naar onze inloopochtend op 15 november. Maar natuurlijk staat de deur elke dag voor u open!Supertrots op ons vignet welbevinden!
Opnieuw heeft onze school heeft het vignet Gezonde School welbevinden behaald!
Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen.
Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!
Want niets is belangrijker dan dat onze kinderen zich in een fijne, veilige school  kunnen ontwikkelen!
 
Wij zorgen we een veilige schoolomgeving en deskundige, positieve leerkrachten.
We hebben veel aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen.
Dit vinden wij belangrijk, omdat we willen dat de kinderen zo een kans krijgen zich te ontwikkelen tot gelukkige mensen!
 
Met trots hebben wij het bordje weer aan de school geschroefd! U kunt het buiten aan de muur zien hangen.
Het vignet hangt ,naast het vignet gezonde school voeding, in de hal bij het directiekantoor!
 
(Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.)